Головним завданням роботи шкільної бібліотеки  в закладі є виховання учнів здатної до творчості, ініціативи, адаптованої до конкретного вибору свого місця в житті, яке є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Основними  завданнями бібліотеки закладу є:

 • Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;
 • Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
 • Анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань;
 • Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.
 • Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї  літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.
 • Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.
 • Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.
 • Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

     Головна мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна  реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

     Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доц.ільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу ».

     Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

 Напрямки діяльності бібліотеки:

 1. Робота з учнями.
 2. Уроки культури читання.
 3. Бібліографічні огляди.
 4. Інформаційні ті інші огляди літератури.
 5. Доповіді про навички роботи з книгою.
 6. Предметні тижні.
 7. Підтримка загальношкільних заходів.

Електронні версії підручників:

  для 1 класу   для 2 класу   для 3 класу     для 5 класу    для 6 класу     для 7 класу     для 9 класу    для 10 класу     для 11 класу

Картотека періодичної преси

Інформаційний бюлитень №14’14

Інформаційний бюлитень №15’14

Інформаційний бюлитень №16’14

Інформаційний бюлетень №17/14

Результати вибору електронних версій оригінал - макетів підручників для 5 класу на 2018/ 2019 навчальний рік

Результат вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу на 2018/2019 навчальний рік: сторінка 1 та сторінка 2

Забезпеченість учнів прідручниками

Забезпеченість учнів підручниками станом на 1 грудня 2018 рік.

 

План роботи

План роботи бібліотеки нам 2020/2021 н.р.

Індивідуальний план роботи бібліотики 2021 р.

План роботи шкільної бібліотеки на 2019/2020 н.р.

План роботи шкільної бібліотеки на 2018/2019 рік

План роботи 2017/2018

Вікторини для проведення бібліотечсних уроків.

Презентація "Знайомство з бібліотекою"

Презентація "Найбільші бібліотеки світу"